Livraisons nos neutrální a CO2 grâce à DHL GOGREEN

Budoucnost není v síti

Ensemble, nous avons la chance de lutter contre le change change podnebí afin de laisser en héritage un environmentn ain aux générations futures.

Livraison neutre en CO2 a spolupráce s DHL

GOGREEN je nová služba společnosti DHL - její premiéry jsou k dispozici v České republice - garantovaná záruka nevyčerpání CO2.
Mezi programy GOGREEN a vlastní certifikace procesů (ISO 14064), které zahrnují emise de gaz à effet de serre liées aux transports sont identifiées. Soulad s objektem z protokolu v Kjótu, jeho vydání obsahuje řadu kompenzací podle DHL a již projednávaných destinací à la lutte contre le réchauffement climatique. 

Aktivní příspěvek aktivní ochrana životního prostředí

Zodpovědní jsou často za to, že se zapojili do svého prostředí. C'est pour cette raison que nous contribuons activation à la luttre contre le change change climatique en vous offrir par example une livraison neutre en carbone. Bien sûr, nous předpokladons les surcoûts qui en résultent.

Závazek vůči GOGREEN

Všechny DHL se setkaly s DHL, které se setkaly s měřením emisí z uhlíkových emisí při transportu do retientních buněk-ci de l'atmosphère. Naše rozsáhlé právní úpravy jsou vhodné pro projednávání celé geografické situace a oblasti jižního kontinentu, tel:

  •  reboisement de la forêt amazoniane de l'Amazon Rainforest Foundation
  •  výměna laku DHL pro vozidla bez znečišťujících látek
  •  využití karburantů verts comme le biodiésel ou l'huile végétale
  •  Využití energetického solária v nouvellových instalacích společností DHL
  •  projekty environmentnementaux globaux

Plus další informace o programu GOGREEN de DHL: www.dhl.de/go-green